32868320 - 041

بتونیر یا میکسر دنده زیر

بتونیر یا میکسر دنده زیر یکی از بهترین بهترین بتونیر های تولید شده می باشد.

ازنظر کیفیت ورق بسیار ضخیم و با دو نوع موتور سه فاز و تک فاز ارائه می گردد.

ارسال به تمامی شهر های کشور

 

تماس 

09143112147

04132868320-22